qui., 03 de fev. | Paz Church Santarém

Paz Church - Satarém

INGRESSOS DO CASAL: R$50,00 | INGRESSOS INDIVIDUAIS R$30,00
Paz Church - Satarém

Horário e local

03 de fev. 19:30 BRT
Paz Church Santarém, Av. Borges Leal, 2213 - Aparecida, Santarém - PA, 68040-080, Brasil
Ingressos
Preço
Qtd
Total
 • INGRESSO DO CASAL
  R$50
  R$50
  0
  R$0
 • INGRESSO PARA SOLTEIROS
  R$30
  R$30
  0
  R$0
TotalR$0